Regulamin klimatu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Klimatu obowiązuje w czasie:
1.1 lekcji;
1.2 uroczystości szkolnych;
1.3 zabaw okolicznościowych;
1.4 konkursów tematycznych;
2. Prawa do zmiany tego dokumentu zastrzeżone są przez dyrekcję.
 

§2 STRUKTURA KLIMATU

1. Do klimatu zaliczamy:
1.1 Pisanie w nawiasach trójkątnych - <...>
1.2 Pisanie w nawiasach kwadratowych - [...]
1.3 Pisanie w gwiazdkach - *...*
2. W nawiasach opisanych w punkcie 1. zamieszczamy treści które:
2.1 Dotyczą działania nas samych:

np. <siada przy stole>

2.2 Dotyczą opisu otoczenia:

np. *widzi przez okno chatkę Hagrida*

3. Przy pomocy klimatu nie można manipulować osobami trzecimi, jeśli wcześniej nie zostały spełnione logiczne warunki.

Dobrze:

np. <widział jak Malfoy rzucił na Hermionę zaklęcie Zwieracza Nóg i teraz obserwuje jak Hermiona skacze po całej sali>

 

np. Draco: EXPELLIARMUS! <celuje różdżką w Hermionę> 

Harry: [widzi jak różdżka Hermiony wyrywa jej się z rąk]

 

Źle:

np. <Gdy zerka na Hermionę ta nagle spogląda w jego stronę i ucieka z piskiem z sali>

 

np. Draco: EXPELLIARMUS! <celuje różdżką w Hermionę>

Harry: [widzi jak Draco upuszcza swoją różdżkę]

4. Pisanie wielkimi literami oznacza krzyk. Nadużywanie pisania wielkimi literami może skończyć się karą, w zależności od okoliczności.
5. Wszelkie zaklęcia piszemy wielkimi literami.
 

§3 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Należy stosować zasady klimatu tak, by nie zakłócały przebiegu wydarzeń opisanych w §1 punkcie 1.
2. Za notoryczne łamanie zasad klimatu, profesor, dyrektor lub inkwizytor maja prawo:
2.1 Pozbawić ucznia punktów dla swojego domu lub z rankingu ucznia.
2.2 Pozbawić profesora punktów z rankingu nauczyciela.