Regulamin chatów

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Statut operatora w Wielkiej Sali posiada jedynie Dyrekcja SMiC Hogwart.
2. Statut half-operatora w Wielkiej Sali posiadać mogą jedynie: osoby, które w dużym stopniu przysłużyły się szkole, osoby wyznaczone przez Dyrekcję, nauczyciele, pracownicy i Prefekci Naczelni.
3. Wielka Sala jest ścisłą własnością SMiC Hogwart. W związku z tym, zarządzanie tym pokojem leży w rękach Dyrekcji.
4. Status operatora w sali lekcyjnej (bądź innym miejscu, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne) może posiadać jedynie Dyrekcja.
5. Status half-operatora w sali lekcyjnej (bądź innym miejscu, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne) mogą posiadać jedynie: nauczyciele, Wielki Inkwizytor, pracownicy szkoły.

§2 ZAKAZY I NAKAZY

1. W Wielkiej Sali oraz salach lekcyjnych zabrania się:

 1. przeklinania (przez przeklinanie rozumie się również zaszyfrowane przekleństwa), obrażania, spamowania, floodowania oraz innych zabiegów mających zaszkodzić sprawnemu funkcjonowaniu Wielkiej Sali,
 2. reklamowania innych serwisów, niż te, należące do SMiC Hogwart,
 3. pojedynkowania się oraz rzucania zaklęć (w tym klątw, uroków itp.),
 4. pisania wielkimi literami (np. WIELKIE LITERY) lub tęczą, a także kolorami rażącymi lub ledwo widocznymi,
 5. nękania, gnębienia, godzenia w mniejszości etniczne, seksualne i inne,
 6. łamania podstawowych zasad Netykiety,
 7. wszczynania kłótni,
 8. pisania kolumną.

§3 KARY I NAGRODY

1. Za wykroczenia wymienione w paragrafie drugim, opratorzy i half-operatorzy mają prawo karać innych użytkowników chatów należących do szkoły.
2. W Wielkiej Sali panuje zasada trzech ostrzeżeń. Po pierwszym złamaniu niniejszego regulaminu następuje ostrzeżenie, po drugim użytkownik zostaje wyproszony z pokoju (kick), a za trzecim razem otrzymuje zakaz wstępu (ban) na okres maksymalnie 120 minut.
3. Funkcja wyciszania użytkowników (mute) to nie sposób karania. Służy ona do przymusowego uciszania podczas imprez szkolnych.
4. Dyrekcja ma prawo nagradzać członków społeczności szkolnej tymczasowymi statusami half-operatorów, najczęściej na okres jednego miesiąca.
5. W nagrodę, za zasługi dla szkoły, każdy były Dyrektor SMiC Hogwart, otrzymuje dożywotni status half-operatora na jeden, wybrany nick.

§4 PRAWA, OBOWIĄZKI i ZAKAZY OPERATORÓW

1. Operatorzy mają prawo do:

 1. karania innych użytkowników wedle postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. nadawania kolorów na prośbę użytkowników,
 3. złożenia petycji o zakaz wstępu. Aby wniosek został rozpatrzony przez dyrekcję, operator ma obowiązek zebrać podpisy 5 nauczycieli lub pracowników szkoły oraz 20 innych użytkowników chatu.

2. Operatorzy mają obowiązek:

 1. pilnować porządku w Wielkiej Sali i salach lekcyjnych,
 2. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a swoją postawą dawać przykład innym użytkownikom,
 3. egzekwowania konsekwencji w każdym przypadku stwierdzenia łamania niniejszego Regulaminu,
 4. poinformować delikwenta o powodzie kopnięcia lub zbanowania,
 5. wyprosić z Wielkiej Sali uczniów zawieszonych w prawach ucznia i osoby skreślone z listy uczniów,
 6. kolorowania swoich nicków na kolor czerwony podczas uroczystości szkolnych.

3. Operatorzy mają zakaz:

 1. nakładania na użytkowników kolorów bez ich wyraźnej prośby (lub innego niż ten, o który prosili),
 2. kopania, banowania i wyciszania innych użytkowników bez konkretnego powodu,
 3. umieszczania w temacie rzeczy zbędnych lub niezwiązanych bezpośrednio ze szkołą.

§4 INNE

1. Podczas uroczystości szkolnych panuje bezwzględny zakaz rozmów.
2. Dyrekcja ma prawo podjęcia decyzji o odebraniu praw pół-operatora bez podania przyczyny.
3. Prefekci Naczelni otrzymują status half-operatora w Wielkiej Sali na okres pełnienia funkcji.
4. W dormitoriach status half-operatora mogą otrzymać: Opiekun, Prefekci domu, Kapitan drużyny Quidditcha.
5. Dyrekcja ma prawo do wytypowania osób, które otrzymają status tymczasowego half-operatora (tmphalfop) w celu pilnowania porządku podczas uroczystości szkolnych.
6. Do wykraczania poza postanowienia niniejszego Regulaminu ma prawo: Dyrekcja oraz nauczyciele w szczególnych przypadkach.