Dyrekcja

Kontakt z Dyrekcją: dyrekcja@smic.pl

Imię i nazwisko: Nick Ramsey
Funkcja: Dyrektor
Adres e-mail: drecha@smic.pl


Imię i nazwisko: Asumay Renaldo-Brown
Funkcja: Dyrektor
Adres e-mail: asumay.lotman@gmail.com


Imię i nazwisko: Sophie Blood
Funkcja: Wicedyrektor
Adres e-mail: sophie_blood@o2.plImię i nazwisko: Marcin Snape
Funkcja: Wicedyrektor
Adres e-mail: mr.gier20@gmail.com